Лимитед Лига - СЕЗОН 3 - ПРАВИЛА

Всичко за най-важния лимитед турнир в България

Модератори: magiclunatic, Ste, Dreamfall, GB

Лимитед Лига - СЕЗОН 3 - ПРАВИЛА

Мнениеот magiclunatic на Нед Май 28, 2017 2:09 am

1. Общи

a. Целта на създаване на Limited League 3 (LL3) е да се създадат условия за игра на максимално високо ниво на Limited Magic с цел подготовка и добро представяне на участници от нашата страна в международни изяви, както и цялостно вдигане на нивото на българските играчи. Допълнително LL3 има за цел да оптимизира основите положени от LL през годините, като подобри някои от несъобразените параметри в нея.
b. Регламента на лигата е създаден и съобразен максимално с финансовите условия и лимитации на българските играчи.
c. LL2 ще се провежда в десет кръга в рамките на 2017 – 2018.
d. Датите за провеждане на кръговете от LL3 ще бъдат оповестявани един месец предварително на Фейсбука Лимитед Лигата https://www.facebook.com/LevelUpLimitedLeague/
e. Този регламент ще е в сила за целия сезон, като организаторите си запазват правото да правят промени в случай на възникване на прецедентни ситуации, за които промени всички ще бъдат уведомени своевременно.


2. Регламент

2.1 Турнири
a. LL3 ще се състои от 10 турнира.
b. Турнирите ще се провеждат с честота приблизително веднъж месечно без летните месеци (Юли и Август)

2.2 Игра „Всеки срещу всеки” в под
a. Цялата лига ще е базирана на игра в нормални Draft подове. За разлика от стандартните такива обаче, в лигата ще се играе всеки срещу всеки в пода. Това се прави, за да се играят максимално мачове и да се сведе до минимум елемента на късмет при разпределяне на местата в един под, както и да се намали до минимум негативния ефект на проблемите с маната.
b. Срещите между състезателите в един под ще са известни преди да започне пода и няма да се влияят от резултата от предишния кръг (за разлика от швейцарската система, използвана по принцип)
c. Мачовете между състезателите във всеки под ще се играят по стандартния начин, т.е. 2 от 3 игри по 50 минути.
d. Точкуването за победа и равен е стандартно, т.е. 3 и 1 т. съответно.
e. За всеки състезател се изчислява Win%, който представлява отношението на броя спечелени игри (не мачове) отнесени към общия брой изиграни игри.
f. Класирането в пода се прави по брой събрани точки. При равенство се гледа „Win%” коефициента. При ново равенство се гледат същите параметри но само между състезателите с равни точки (при двама души това се изражда в изхода от срещата помежду им). При ново равенство се играе допълнителен мач за определяне на класирането. При невъзможност от провеждане на такъв мач се присъжда по-горното място на всички състезатели с равни показатели със всички произтичащи от това права (точки, промоции и т.н)

2.3 Групи
a. Основната схема на лигата се състои от две групи – „А” и „Б”.
b. Всяка от групите „А” и „Б” по време на всеки турнир се състои точно от 8 човека и се играе в един под по правилата описани в 2.2.
c. Списъкът на участниците във всяка група ще се оповестяват предварително въз основа на ранглистата и правилата за промоция и изпадане описани в 2.5.

2.4 Квалификации
a. Преди всеки кръг ще се провеждат квалификации за попълване на освободенитеместа в групите в следствие изпадане на участници.
b. Най-добре класиралите се състезатели в квалификациите получават право да се състезават с следващото състезание в група „Б” според правилата за промоция и изпадане описани в 2.5.
c. Записвания за участие в квалификациите ще се приемат най-късно до 3 дена преди провеждането им. На всеки дошъл след това може да му бъде отказано участие
d. Разделянето на състезателите по подове ще се прави в зависимост от бройката им и ще е дирижирано по място в ранглистата.
2.5 Промоция, изпадане, сортиране и пробация
2.5.1 Сортиране
a. Сортирането е начин за определяне на най-добрия състезател(и) от група състезатели с цел промоция или оставане в група.
b. Сортирането се извършва на база класиране в ранглистата към момента на сортирането.
2.5.2 Пробация
Пробацията е механизъм, който ще влияе на правилата за изпадане (по-долу). Идеята е че състезател, който постигне два поредни турнира слаби резултати ще изпада дори всеки един от тези резултати да не е достатъчен за изпадане. Това ще създаде малко по-голяма динамика при изпадането и промоциите.
2.5.3 Изпадане от Група „А” и промоция от група „Б”
a. Състезателите от група „А” класирани на места от 1 до 5 играят в група „А” и в следващия турнир.
b. Състезателят, класиран на последното 8-мо място в група „А” задължително играе в група „Б” на следващия турнир.
c. Състезателят, класиран на 1-во място в група „Б” задължително играе в група „А” на следващия турнир.
d. Състезател класиран на 6 или 7 място в група „А”, но не изпаднал в група „Б” се поставя в режим на „пробация” за следващия турнир в който той участва. Промоциите и изпаданията зависят от режима на пробация на класираните на 6 и 7 място в група „А” както следва (основната идея е ако състезател два поредни турнира се класира след 5 място да изпада в група „Б”):
e. 6 и 7 не са на „пробация”:
i. Състезателя класиран на 6 място в група „А” играе в група „А” на следващия турнир
ii. Състезателите класирани на 7 място в „А” и на 2 и 3 място в „Б” определят участника в група „А” чрез сортиране. Останалите играят в група „Б”.
f. 6 е на „пробация”, 7 не е:
i. Състезателя класиран на 6 място в „А” изпада в „Б” група.
ii. Състезателите класирани на 7 място в „А” и на 2 и 3 място в „Б” определят двама участника в група „А” чрез сортиране. Другия играе в група „Б”.
g. 6 не е на „пробация”, 7 е на „пробация”:
i. Състезателя класиран на 6 място в група „А” играе в група „А” на следващия турнир
ii. Състезателя класиран на 7 място в група „А” изпада в група „Б” на следващия турнир
iii. Състезателите класирани на 2 и 3 място в „Б” определят участника в група „А” чрез сортиране. Другия играе в група „Б”.
h. 6 и 7 са на „пробация”
i. Състезателите класирани на 6 и 7 място в група „А” изпадат в група „Б”.
ii. Състезателите класирани на 2 и 3 място в група „Б” получават промоция в група „А”.

2.5.4 Изпадане от Група „Б” и промоция от квалификациите
a. Състезателите класирани на места от 6 до 8 в група „Б” изпадат от нея за следващия турнир.
b. Състезател класиран на 5 място в група „Б” се поставя в режим на „пробация” за следващия турнир в който той участва в група „Б”.
c. Ако състезател класиран на 5 място е в режим на „пробация” той също отпада от група „Б”.
d. Места на всички отпаднали от група „Б” се заемат от най-добре класиралите се квалификанти на следващата квалификация.

2.6 Отсъствия
a. В случай на отсъствие на състезател от група „А” мястото му се заема от най-предния в ранглистата състезател от „Б”. Това не може обаче да бъде състезател който е изпаднал предишния кръг от група „А” по начин различен от сортиране т.е. състезател който се е класирал 8 или е изпаднал поради правилото за „пробация” неможе да се класира по ранглиста за „А” група като заместник. Това не може също да бъде състезател който се е класирал в рамките на този кръг от квалификации. В тези случаи правото се дава на следващия по ранглиста.
b. В случай на отсъствие на състезател от „Б” мястото му се заема от най-добре класирания квалификант, който не е допуснат до Б група.
c. Състезател отсъстващ от турнир не получава точки за този турнир.
d. Когато състезател от група „Б” получи право да играе в група „А” той получава пълните точки за класирането си в групата. Въпреки това обаче независимо от класирането си в групата (освен 8-мо място, което му гарантира игра в група „Б”), той участва в сортиренето за определяне на оставането му в „А” група. Дори в случаите когато няма нормално сортиране (виж 2.5.3.h) състезателя се сортира с отсъствалия състезател за оставане в „А” група.
e. В случай, че квалификант добие право да играе в група „Б” поради отсъствие на титуляр, той става пълноправен участник в групата що се отнася до изпадането от нея но НЕ МОЖЕ да получи промоция в „А” група на това състезание и не може да участва в сортиране. Всички права за промоция и сортиране се дават на състезателите игнорирайки класирането на „заместника”. Това означава, че в случай на класиране на 2 или 3 място, заелия 4 място ще участва в сортирането.

2.6.1 „Извинени” отсъствия
a. „Извинено” е всяко отсъствие за което състезателя е уведомил организатора не по-късно от два дни преди провеждането на турнира.
b. Всеки състезател има право на не повече от 2 „извинени” отсъствия в рамките на последните 12 месеца от провеждането на лигата. Всяко следващо се третира като „неизвинено”
c. В случай на „извинено” отсъствие на състезател от група „А” той участва в сортирането за оставане в групата. Това означава, че един отсъстващ състезател може да изпадне, но може и да не изпадне в следствие на отсъствието си.
d. В случай на „извинено” отсъствие на състезател от група „Б” той изпада в квалификациите на следващия турнир. За следващата си квалификация той има право да заплати редуцирана такса за участие отговаряща на таксата за участие в група „Б” (т.е. 10 лв.)

2.6.2 „Неизвинени” отсъствия
a. „Неизвинено” е всяко отсъствие за което организатора не е уведомен поне два дни по-рано.
b. Всеки състезател, който получи „неизвинено” отсъствие бива автоматично изпратен в по-долна група.
c. За да поднови участието си в лигата, отпадналият вследствие на “неизвинено” отсъствие състезател трябва да заплати стойността на един стандартен драфт.
d. Организаторите си запазват правото да разглеждат всеки случай на „неизвинено” отсъствие индивидуално в случай на нужда.

2.7 Точкуване и ранглиста
2.7.1 Точкуване
a. Всеки състезател от „А” или „Б” група получава точки, които се прибавят към неговия актив за ранглистата на лигата. Точкуването е следното:

Група „А”:
1 място – 18 т.
2 място – 15 т.
3 място – 13 т.
4 място – 11 т.
5 място – 9 т.
6 място – 7 т.
7 място - 5 т.
8 място - 2 т.

Група „Б”:
1 място – 8 т.
2 място – 7 т.
3 място – 6 т.
4 място – 5 т.
5 място – 4 т.
6 място – 3 т.
7 място – 2 т.
8 място - 1 т.

b. Точките от победи и равенства от самият под служат само за определяне на мястото, което играчът заема в пода си. Те не се добавят към горепосочените точки за лигата, т.е ако сте пръв в “А” под със 7 победи (21 точки), вие получавате 18 точки за класирането си в лигата.
2.7.2 Основна ранглиста
a. Във ранглистата във всеки един момент участват точките от последните 10 кръга (независимо, че някои са били предишна година) т.е. след всеки кръг се изваждат точките спечелени в съответния кръг миналата година и се прибавят от този.
b. Класирането в ранглистата се извършва на база следните показатели:
- Спечелени точки за ранглистата (виж 2.7.1.а)
- Спечелени точки от мачове (по схемат 3т. за победа). В този показател се взимат само мачовете в групите т.е. без квалификациите
- Win% изчислен на база всички изиграни игри в лигата включително квалификациите

2.7.3 Малка ранглиста
a. „Малката ранглиста” се води за всяко полугодие (т.е. 5 турнира) и започва отначало т.е. за турнир 1-5 има една ранглиста след това за 6-10 друга.
b. Класирането в малката ранглиста се извършва на база същите показатели като в основната ранглиста описани в 2.7.2.b

2.7.4 Допълнителни ранглисти
a. Ранглиста по спечелени точки само в „Б” група за полугодието (т.е. за периода на малката ранглиста)
b. Ранглиста по Win% във всички мачове в лигата за полугодието. В крайното класиране на тази ранглиста имат право да участват само състезатели с поне 4 (от възможни 5) участия в кръговете

3. Други
3.1 Съдийство
a. За всеки турнир по възможност ще бъде назначаван официален съдия. Съдията има крайно решение по всички възникнали казуси по време на игра. В случай на липсата на такъв крайна дума по всеки възникнал казус ще има организатора.

3.2 Финансови параметри
a. Участието на състезателите в група „А” е безплатно.
b. Таксата за състезателите в група „Б” е 10 лв.
c. Таксата за участие в квалификация е цената на нормален платен Draft.

3.3 Документация
a. Състезателите от група „А” са длъжни преди започване на първия мач да предоставят описание на дека си на лист хартия на организатора.
b. Тези дек-листове ще бъдат публикувани с цел популяризиране на лигата и даване възможност на всички да се учат от най-добрите ни състезатели.
c. Описание на дековете на състезатели от група „Б” е желателно, но не задължително.

3.4 Уговорени мачове
a. Организаторите на лигата са обединени около схващането, че едно от най-отблъскващите неща в съвременния Magic са умишлените равенства, които неминуемо лишават заслужили състезатели от правото си да се борят за по-предни места.
b. Поради това по време на лигата са забранени всякакви предварително уговорени резултати независимо дали става въпрос за равенство или умишлена загуба.
c. Съдията на турнира ще следи за всякакви подозрителни манипулации и ще уведомява организаторите. Те от своя страна могат да приложат всякакви дисциплинарни мерки включително дисквалифициране от лигата в случай на уговорени мачове.

3.5 Дропове
a. Следващото най-отблъскващо нещо което искаме да избегнем е дропването на състезатели, което не само влияе на класирането но и създава условия за фрустрация на околните. С оглед на това се въвеждат допълнителни правила.
b. Всеки койте си тръгне преди изиграването на пълния брой кръгове получава Дроп.
c. За Дроп в А група на състезателя му се изваждат точки (след получаването на спечелените за кръга) както следва в зависимост колко кръга преди края е дропнал:1 кръг – 2 точки, 2 кръга – 5 точки и т.н. както са точките за класиране в А група.
d. Същото важи и за точките при Б група.
e. За всеки дроп в А или Б група състезателя трябва да заплати стойноста на пълен драфт т.е. не искаме да даваме пари на хора които дропват. (За Б група доплащането ще е 15 лв.)
f. За дроп в квалификациите, не само че не се дава едно „участие” виж „Поощрения” по-нататък, но се изважда едно.
g. В случай на дроп след първи или втори кръг всички изиграни мачове на състезателя се анулират т.е. има служебни загуби 2:0 срещу ВСИЧКИ противници. При дроп след 3 кръг и нататък изиграните резултати на състезателя остават.

3.6 Награди
3.6.1 Основна ранглиста
Водача в ранглистата на всяко полугодие (след 5 и след 10 турнир) ще получи самолетен билет, платен престой и платена входна такса за избран от него лимитед турнир в Европа.
3.6.2 Малка ранглиста
След 5 и 10 турнир ще бъдат раздавани и следните награди базирани на „Малката ранглиста” т.е. за последните 5 турнира
1 място – 20 бустера
2 място – 15 бустера
3 място – 10 бустера
4 място – 10 бустера
5 място – 5 бустера
6 място – 5 бустера
Ако спечелилия самолетен билет (3.6.1) е между тези, то той се прескача т.е. той не може да получи И бустери

3.6.3 Ранглиста „Б” група
След 5 и 10 турнир ще бъдат раздавани и следните награди базирани на ранглистата в „Б” група, т.е. за последните 5 турнира
1 място – 4 бустера
2 място – 4 бустера

3.6.4 Win% ранглиста
След 5 и 10 турнир ще бъдат раздавани и следните награди базирани на Win% ранглистата, т.е. за последните 5 турнира
1 място – 4 бустера
2 място – 4 бустера

3.6.5 Поощрения за квалификации
Всеки който изиграе 4 пълни квалификации получава право да изиграе следващата си квалификация БЕЗПЛАТНО. Това важи само за квалификациите.

3.6.6 Gun-slinging
Всеки който победи в групите (А или Б) състезател който е с поне 10 места преди него в ранглистата и има поне 10 точки, получава 1 бустер
Аватар
magiclunatic
He, who paints the earth red
 
Мнения: 10824
Регистриран на: Сря Яну 21, 2009 10:14 pm

Re: Лимитед Лига - СЕЗОН 3 - ПРАВИЛА

Мнениеот Kamahl на Съб Юни 10, 2017 5:53 pm

Промени в правилата
Правило 3.6.6. Gunslinging се премахва за момента, поради ирелевантността му в началните кръгове на лигата.
По-важното - Правило 3.6.1 се променя
Първата награда за голямата ранглиста се променя на 300 евро предназначени за шампиона( да си помогне с разходите по престоя на Гран При)
Както и първата такава награда ще се връчва след първите 10 турнира, след това на всеки следващи 5.(като се гледа ранглистата от предишните 10) . Това се променя с оглед да имаме пълна ранглиста от 10 турнира, преди голямата награда.
Извиняваме се за неудобството.
Аватар
Kamahl
Emrakul, the Aeons Thorn
 
Мнения: 1470
Регистриран на: Пет Авг 13, 2010 1:20 pm


Назад към Лимитед Лига

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта