Sealed League - важна информация и правила

Четвъртък, 24 Януари 2013 22:52 Автор: 
Sealed League - важна информация и правила

   Както вече повечето от вас са разбрали, след близо тригодишно прекъсване Лимитед Лигата започва отново. Макар и с променени правила, турнирът останал завинаги в сърцата на играчите в София обещава отново незабравими моменти и страхотни награди. Предварителното записване започва от днес. За целта посетете темата във форума ТУК!

Ето и пълните правила за провеждане на първия сезон на лигата:

1 Общи
a. Целта на създаване на Sealed League (SL) е да се създадат състезателни условия за игра във формата, в който се провеждат Limited Grand Prix (Sealed), без да се налагат разходи, които да са непосилни за българската действителност. Надяваме се така българските състезатели да се подготвят по-добре в този формат и съответно да повишат постиженията ни на международната сцена.
b. Регламентът на лигата е създаден и съобразен максимално с финансовите условия и лимитации на българските играчи. За целта основната характеристика на лигата е, че продуктът (т.е. бустерите), с който се играе ще бъде „рециклиран”, т.е. ще бъде използван повторно в следващите кръгове.
c. SL ще се провежда в три сезона годишно. Всеки сезон ще бъде съобразен с блоковете, издавани от Wizards. Целта е турнирите да се провеждат с актуалния в момента продукт. Всеки сезон ще се състои от три турнира и един финал.
d. Цената на всяко събитие, състоящо се от два Sealed турнира, ще бъде 25 лв.
e. Датите за провеждане на кръговете и финалите за сезона ще бъдат оповестявани преди стартирането му. Организаторите ще положат усилия тези дати да не биват променяни в течение на сезона, но си запазват правото да го направят ако обстоятелствата го налагат.
f. Този регламент ще е в сила за всички издания на лигата, като организаторите си запазват правото да правят промени в случай на възникване на прецедентни ситуации, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно.
g. Анонсите и уведомленията ще бъдат публикувани в интернет на най-посещаваните от състезателите в България места. Допълнително организаторите поемат ангажимента да изпращат всички анонси чрез електронна поща, за което е необходимо всеки заинтересован да предостави такава.

2 Регламент
2.1 Бустери
2.1.1 „Рециклиране” на бустери
a. За да се намери адекватно разрешение на най-голямата пречка за организиране на регулярни Sealed турнири - финансовата, организаторите въвеждат рециклиране на бустерите, с които ще се провежда лигата.
b. Това означава, че след всеки турнир бустерите ще се прибират в тяхното оригинално състояние и в следващия турнир ще бъдат използвани отново, като картите в един бустер винаги ще остават същите. За всеки турнир ще се рандомизира комплекта от 6 бустера, с който всеки участник играе.
c. Рециклирането ще се извършва в рамките на един сезон (т.е. с всеки бустер ще се изиграят 6 Sealed турнира). След приключването му картите от бустерите, взели участие в този полусезон, ще се раздават на участниците по определена схема.
d. Рециклирането на бустери изисква съдействие от всички участници, свързано с прибирането на картите обратно в бустерите. Организаторите запазват право да санкционират участници, които не съдействат адекватно на процеса.

2.1.2 Комплект бустери
a. Бустерите, които взимат участие в турнирите по време на един сезон, се наричат „Комплект бустери”
b. Към комплекта бустери могат да се добавят допълнителни бустери при включване на нови състезатели по време на сезона, т.е. организаторите във всеки един момент осигуряват необходимите бустери за игра (по 6 на човек).
c. Организаторите ще публикуват пълния списък от всички карти в комплекта бустери и ще поддържат списъка актуален.

2.2 Сезони. Структура на сезона
a. Лигата ще се бъде разделена на сезони, като всеки от тях ще отговаря на едно издание. Провеждане на сезон за базови издания засега не се предвижда. При настоящата честота на издания се предвиждат по три сезона годишно.
b. Всеки сезон се състои от шест турнира и финал.
c. Турнирите ще бъдат планирани така, че да се изиграват, докато едно издание е актуално. Всички турнири ще се играят с един и същи актуален продукт (издание).
d. Финалите на сезона могат да бъдат и след излизането от актуалност на продукта, с който е проведена лигата. Финалът може да бъде проведен с друг продукт по усмотрение на организаторите.

2.3 Турнири. Място на провеждане.
a. Турнирите ще се провеждат по два в един ден. Така лигата ще се състои с приблизителна честота от един път месечно.
b. Датите за провеждане на турнирите ще бъдат съобразени така, че турнирите да бъдат проведени в почивни (неработни) дни.
c. За да се осигури, че ще има минимални нежелани отсъствия, датите ще бъдат по двойки като състезателя може да избере в коя дата да играе. Допуска се игра само на една от избраните дати, освен в случай на отсъствие предишния кръг (Виж отсъствия).
d. В датита на провеждане могат да бъдат организирани турнири на различни места. Събраните точки важат независимо от мястото, на което е играл състезателя.
e. Даден състезател може по желание да играе на различни дати от сезона на различни места.

2.4 Регламент за провеждане на турнирите
a. Турнир може да се състои при наличие на минимум 8 участника.
b. Всеки турнир ще се провежда по стандартна швейцарска система и ще се състои от точно 3 кръга независимо от броя участници (все пак поне 8 ).
c. Победител в отделните турнири няма да се излъчва.
d. Всеки състезател събира точки от победи в мачовете (3 за победа, 1 за равен, 0 за загуба). Тези точки се добавят към актива му за турнира.
e. В началото на всеки турнир всеки състезател получава продукт, който се състои от 6 бустера на случаен принцип. Всеки от тях е предварително описан и описанието му е неразделна част от него.
f. На базата на продукта, всеки състезател има 30 мин за описване и дек билдинг
g. Кръговете ще са със стандартна продължителност – до 2 победи за 50 мин.
h. След приключване на турнира сумата от събраните точки се добавят към сумата на състезателя за сезона. Също така Opponent Win % се усреднява за всички кръгове и се използва за вторичен критерий в класирането за сезона.
i. Разпределнието на мачовете в първия кръг на всеки турнир е на случаен принцип и няма нищо общо с класирането към момента в сезона.
j. След приключване на турнира всеки състезател е ДЛЪЖЕН надлежно да раздели картите си на 6 купчини с оглед описа на всеки бустер. След това да ги върне в оригиналната им опаковка и да ги предаде обратно на организатора.
k. Картите, с които състезателя играе по време на турнира не са негова собственост и поради това трябва да се полагат разумни грижи за опазването им в добро състояние, а именно – използването на протектори е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Организаторите си запазват право да налагат наказания, свързани с немарливото отношение към продукта за игра.

2.5 Ранглиста
a. Във всеки един момент на сезона се поддържа актуална ранглиста. В нея всеки състезател участва със сумата на спечелените точки от всички турнири към момента.
b. Допълнително като вторичен критерий (в случай на равенство) се използва средно аритметичното на Opponent Win % за всички турнири, в които състезателя е участвал.
c. В случай на равенство в тези два критерия по-предно място в ранглистата заема състезателя с по-голяма разлика между спечелени и загубени игри.
d. В края на сезона ранглистата се използва за определяне на финалистите за сезона, раздаване на награди, както и за приоритет при раздаването на картите от комплекта бустери (виж. Награди)

2.6 Финал на сезона
a. В края на всеки сезон се организира финален турнир.
b. Форматът на този турнир е Booster Draft.
c. За финала на сезона се класират първите 16 от ранглистата след приключване на последния кръг. Финалистите се разпределят в два финални пода според класирането си както следва:
Под 1 – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16
Под 2 – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15
В случай, че някой състезател заяви предварително, че не може да участва, правото му се предава на следващия в ранглистата.
d. Всеки от тези драфтове се провежда стандартно. След това всеки играе 7 срещи, срещу всеки от останалите.e. Поредността на срещите между състезателите в един под ще е известна преди да започне пода и няма да се влияе от резултата от предишния кръг (за разлика от швейцарската система, използвана по принцип).
f. Мачовете между състезателите във всеки под ще се играят по стандартния начин, т.е. до 2 победи за 50 минути.
g. Точкуването за победа и равен е стандартно, т.е. 3 и 1 т. съответно.
h. За всеки състезател се изчислява Win %, който представлява отношението на броя спечелени игри (не мачове) отнесени към общия брой изиграни игри.
i. Класирането в пода се прави по брой събрани точки. При равенство се гледа „Win %” коефициента. При ново равенство се гледат същите параметри но само между състезателите с равни точки (при двама души това се изражда в изхода от срещата помежду им). При ново равенство се играе допълнителен мач за определяне на класирането. При невъзможност от провеждане на такъв мач се присъжда по-горното място на всички състезатели с равни показатели с всички произтичащи от това права (точки и т.н).

2.7 Отсъствия
a. В случай на отсъствие състезателят получава правото да играе на две независими събития в следващите два кръга, стига те да се провеждат на различни дати, т.е. ако състезател пропусне по някаква причина цяла дата (два турнира) и в същото време следващите два турнира се провеждат на две различни места и на две различни дати, то състезателят има право да играе и на двете, като резултата от второто събитие му се зачита вместо липсващите кръгове. Това правило важи само в рамките на един сезон. Ако състезателят не се възползва от това право получава отсъствие.
b. В случай на отсъствие по време на Sealed кръговете, състезателят получава служебни точки, които му се присъждат на края на сезона както следва: за до два кръга отсъствие – 50 % от средно аритметичното количество точки постигнато в кръговете, в които състезателя е играл, закръглено нагоре. За всички следващи кръгове с отсъствие – 0т.
c. Точките присъдени служебно са валидни като обикновени точки, постигнати от игра.

3 Други
3.1 Съдийство
a. За всеки турнир по възможност ще бъде назначаван официален съдия. Съдията има крайно решение по всички възникнали казуси по време на игра. В случай на липсата на такъв крайна дума по всеки възникнал казус ще има организатора.

3.2 Финансови параметри
a. Участието във всяка двойка турнири е 25 лв. В случай, че състезател иска да вземе участие само в единия от турнирите, които се провеждат на една дата, то цената за турнир е 15 лв.
b. Участието във финалния турнир е безплатно.

3.3 Документация
a. Състезателите са длъжни преди започване на първия мач да предоставят описание на всичките си карти, както и на дека. Описанието се извършва като на всеки Sealed турнир.
b. Тези дек-листове ще бъдат публикувани с цел популяризиране на лигата и даване възможност на всички да се учат от най-добрите ни състезатели.
c. По време на турнирите всеки състезател може да поиска опис на противника си след изиграване на мача си с него. В случай на съмнения за неправилен дек се сезира съдията. Предоставянето на дек-листите се извършва само при логистична възможност от страна на съдията. Организаторите ще преследват най-строго всякакви опити за манипулиране на дековете, които не са регламентирани от правилата.

3.4 Уговорени мачове
a. Организаторите на лигата са обединени около схващането, че едно от най-отблъскващите неща в съвременния Magic са умишлените равенства, които неминуемо лишават заслужили състезатели от правото си да се борят за по-предни места.
b. Поради това по време на лигата са забранени всякакви предварително уговорени резултати, независимо дали става въпрос за равенство или умишлена загуба.
c. Съдията на турнира ще следи за всякакви подозрителни манипулации и ще уведомява организаторите. Те от своя страна могат да приложат всякакви дисциплинарни мерки, включително дисквалифициране от лигата в случай на уговорени мачове.

3.5 Награди

3.5.1 Редовен сезон
Наградите след приключване на редовния сезон (6 кръга) са както следва:
48 точки или повече – участие на Limited Grand Prix на разноски на организаторите или 72 бустера
45-47 точки – 24 бустера плюс безплатно участие в целия следващ сезон на лигата или 36 бустера
42-44 точки – 12 бустера плюс безплатно участие в целия следващ сезон на лигата или 24 бустера
39-41 точки – 6 бустера плюс безплатно участие в целия следващ сезон на лигата или 18 бустера
36-38 точки - 5 бустера плюс безплатно участие в два кръга от следващия сезон на лигата или 13 бустера
33-35 точки - 5 бустера плюс безплатно участие в един кръг от следващия сезон на лигата или 9 бустера
30-32 точки – 2 бустера плюс безплатно участие в един кръг от следващия сезон на лигата или 6 бустера
27-29 точки - безплатно участие в един кръг от следващия сезон на лигата или 4 бустера

Преди приключване на сезона всеки състезател може да предостави списък на всички (или някои) карти от комплекта бустери, с които се играе сезона, по реда на желанието си.
След приключване на сезона всички карти се раздвават на състезателите според желанията им, като се дава по една карта на човек според класирането и желанието му. След изчерпване на състезателите процедурата се повтаря отново от първия до изчерпване на картите. Иначе казано всички карти, с които се играе през сезона ще бъдат раздадени на играчите.

Всеки състезател, участвал във всички 6 кръга на лигата, получава допълнително 2 бустера независимо от класирането си.

3.5.2 Хендикап точки
a. Хендикап точките се раздават в зависимост от класирането през редовния сезон и на финалите.
b. Тези точки са валидни през СЛЕДВАЩИЯ сезон на лигата.
c. Всеки състезател, спечелил хендикап точки, започва следващия сезон на лигата вместо с нула със съответното количество точки.
d. Хендикап точки се присъждат както следва:

1 място през сезона – 9 хендикап точки
2 място през сезона – 8 хендикап точки
3 място през сезона – 7 хендикап точки
4 място през сезона – 6 хендикап точки
5 място през сезона – 5 хендикап точки
6 място през сезона – 4 хендикап точки
7 място през сезона – 3 хендикап точки
8 място през сезона – 2 хендикап точки
9 място през сезона – 1 хендикап точка

Всеки от финалните драфтове присъжда допълнително хендикап точки, както следва:

1 място – 9 хендикап точки
2 място – 8 хендикап точки
3 място – 7 хендикап точки
4 място – 6 хендикап точки
5 място – 5 хендикап точки
6 място – 4 хендикап точки
7 място – 3 хендикап точки
8 място – 2 хендикап точки

Ако имате въпроси - посетете форума!

banner
Септември 2019
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Събития

Няма предстоящи събития